Krolf

Udvalgsformand
Anne Marie Andresen
Vesterballe 4, Genner
6230 Rødekro
tlf. 2125 8581
andresen.genner@mail.tele.dk


_____________________________________________________________
Krolfregler
Bane og udstyr til Krolf